Aquariustijdperk-kinderen

 

Kinderen geboren vanaf 2000 noemen we Aquariustijdperk-kinderen. Deze kinderen zijn geboren met de nieuwe Aquarius-energie en zijn hier al volledig op afgestemd. Zij zijn de wereldveranderaars en zijn hier met een bijzondere taak, namelijk om de verandering en vernieuwing, die nodig is op aarde, in gang te zetten en vorm te geven.....maar dat is geen eenvoudige taak! 

Aquariustijdperk-kinderen zijn in potentie: 

  • Heel gevoelig, empathisch en intuïtief en voelen feilloos aan wat anderen denken, voelen en nodig hebben 
  • Ze hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel en hebben veel moeite met bedriegen, liegen en onechtheid 
  • Hebben een sterke vrijheidsdrang en hebben veel moeite met gezag 
  • Ze kijken naar de wereld vanuit het hart en niet vanuit het verstand 
  • Aquariustijdperk-kinderen volgen hun eigen persoonlijke ontwikkeling en niet persé de ontwikkeling die hoort bij hun kalenderleeftijd  
  • Hebben moeite hun eigen grenzen te bewaken en aan te geven 
  • Ze kunnen erg spiegelend en confronterend zijn 

Bovenstaande eigenschappen en kwaliteiten zijn heel waardevol en in potentie zit het er bij al deze kinderen in, maar voor veel Aquariustijdperk-kinderen is het moeilijk om zich comfortabel en thuis te voelen in dit leven, zich vrij te ontwikkelen en staande te houden in onze maatschappij.  

Dit uit zich vaak in moeilijk, vermijdend en negatief gedrag en psychische problemen zoals depressie, angsten en soms zelfs suïcide-gedachten. Ze kunnen soms zo met zichzelf in de knoop zitten dat ze helemaal vastlopen en in conflict komen met zichzelf en hun omgeving.....  

Aquariustijdperk-kinderen zijn vaak een spiegel voor hun ouders, en helpen zo hun ouders naar meer groei en verandering in zichzelf. Wanneer een Aquariustijdperk-kind bepaald gedrag laat zien, kijk dan eerst waar het kind jou bewust van wil maken en welke blokkades er bij jouzelf opgelost mogen worden.  

Wanneer je je als ouder laat transformeren naar de Aquarius-energie zul je elkaar veel beter gaan begrijpen en kun je loslaten en opruimen wat jou/jullie belemmert en blokkeert.  

Vanaf 11 jaar kunnen kinderen zelf regressie ondergaan.